אובייקט לקוח

Distributor

ביצת איפור ——מֵפִיץ

Agent

פאף איפור ——סוֹכֵן

Wholesaler

ביצת איפור ופחזנית ——סִיטוֹנַאי

Middleman

פאף אבקת סיליקון ——סַרְסוּר

Trader

ביצת יופי ללא לטקס ——סוחר

End customer

מברשות איפור --לקוח קצה