בדיקת איכות

Product testing

בדיקת מוצר

הכוונה לבדיקת מוצרים על ידי מכונות וציוד לאחר שיוצרו בהתאם לסטנדרטים של הלקוח.

בקרת איכות

מתייחס למוצר לתוך המוצר המוגמר, לפני מסירת הצ'ק הסופי, ניתן לשלוח מוצרים כשירים.

Quality Control
Inspection Declaration

הצהרת בדיקה

מתייחס לבדיקת האקראי הסופית של המוצר לפני שליחתו למכס, ורק אם הוא עומד בתקן הייצוא ניתן לשחררו.